• volg de Hippische Vereniging Epe op facebook
  • volg de Hippische Vereniging Epe op twitter
  • Contact

Contact

 
woensdag 2 januari 2019

Uitbetaling obligaties HCEDe stichting Hippisch Centrum Epe (HCE) heeft in 2017 de manege aan de Rietberglaan in Epe verkocht aan Aat van Essen. De Hippische Vereniging Epe (HVE) huurt nu de tijd en ruimte die zij nodig heeft van deze nieuwe eigenaar.

De HCE heeft na de betaling van haar verplichtingen een bedrag voorhanden voor het aflossen van de in het verleden uitgegeven obligaties. Voor deze aflossing is de volgende procedure gestart:
Alle obligatiehouders of wettige erfgenamen kunnen tussen nu en 1 januari 2020 hun obligaties verzilveren voor het nominale bedrag van uitgifte.
De voorwaarde voor verzilvering is dat de obligaties daadwerkelijk getoond en ingeleverd worden. De eigenaar van de obligatie dient zich hierbij te legitimeren.
Het uit te keren bedrag zal op een door de eigenaar op te geven bankrekeningnummer worden overgeboekt.
Obligaties welke op 1 januari 2020 niet zijn ingeleverd worden beschouwd als zijnde geschonken. Het recht op verzilvering ervan is daarmee op deze datum vervallen.

Dit bericht is aan de bij het HCE en de HVE bekende adressen per post toegestuurd. Daarnaast zullen de website, de nieuwsbrief en Facebook van de HVE worden gebruikt om dit bericht te verspreiden. Zekerheidshalve zal ook een advertentie in een regionaal blad worden geplaatst.

Als u obligaties heeft, dan kunt u voor het inleveren contact opnemen met Jos van Dragt, telefoonnummer 06-12021022, e-mail hce@HippischEpe.nl
Voor alle andere informatie omtrent de Stichting HCE kunt u contact opnemen met Bert Logtenberg, telefoonnummer 06-53762233, e-mail hce@HippischEpe.nl

Graag noemen we de mogelijkheid om de obligaties aan de Stichting HCE te schenken. De HCE blijft namelijk voortbestaan. Er is onlangs een weiland aangekocht waar de Hippische Vereniging buitenactiviteiten kan ontplooien en de stichting zal de vereniging ook bij de exploitatie ondersteunen. Mocht u tot schenking besluiten dan zeggen we u daarvoor hartelijk dank!

Voor de hulp die u bood om de financiering van de manege in de afgelopen decennia mogelijk te maken zijn we u eveneens veel dank verschuldigd.