top of page
foto voor manege.jpg

Historie

De Hippische Vereniging Epe is ontstaan door een samen­gaan van Rijvereniging Eper Ruiters, de Eper Pony Club en Rij- en Menvereniging De Vrije Teugel.

Eper ruiters

De rijvereniging Eper Ruiters is opgericht in 1945. De paardensport werd beoefend met paarden die vooral op de boerderij gebruikt werden. Tot 1972 werd er buiten geoefend op verschillende terreinen in Epe. Daarna werd gebruik gemaakt van de manege aan de Rietberglaan in Epe. In 2007 is de vereniging gefuseerd met onderstaande verenigingen.

Eper Pony Club

De Eper Pony Club is opgericht in 1969 en richtte zich met name op jonge pony-ruiters. Ook deze club vond in 1972 onderdak in de manege aan de Rietberglaan en fuseerde in 2007 met collega clubs.

De Vrije Teugel

De Vrije Teugel is opgericht in 1971. De vereniging bestond vooral uit recreatieve ruiters en menners. Gaandeweg zijn er ook veel wedstrijdgerichte leden uit voortgekomen. De Vrije Teugel is ook de initiatiefnemer van de Eper Paarden Vierdaagse geweest en de Sint Hubertusrit. In 2007 is een fusie aangegaan met de Eper Ponyclub en Eper Ruiters.

Sinds 2007 zijn bovenstaande clubs verenigd in de Hippische Vereniging Epe. 

bottom of page